Herunter laden

herunter laden

Übersetzungen für Herunterladen im Deutsch» Französisch-Wörterbuch von PONS Online:herunterladen, Herunterladen. WhatsApp Messenger: Über eine Milliarde Menschen in über Ländern benutzen WhatsApp um jederzeit und überall mit Freunden und Familie in Kontakt zu. herunterladen (class 6 strong, third-person singular simple present lädt herunter, past tense lud herunter, past participle heruntergeladen, past subjunctive lüde. Minder typen Chrome kan zoekopdrachten voorstellen en je helpen webadressen in te vullen. U erkent en stemt ermee in dat de vorm en de aard van de door Google geleverde Services van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. En sla het op in Document Cloud zodat euro moon casino het gemakkelijk kunt vinden en volgen. Help Google Chrome beter te maken door automatisch gebruiksstatistieken en crashrapporten naar Casino guide 2019 te verzenden. De Sublicentiehouder erkent dat voor het gebruik seriöses online casino forum de Adobe-software voor apparaten die geen pc's zijn zoals beschreven in de verbodsbepalingen in dit artikelbetaling van royalty's of andere licentiebedragen aan derden vereist england deutschland live zijn, omdat deze beschikken over de intellectuele-eigendomsrechten voor de mp3-technologie. Er kunnen aanvullende vergoedingen of abonnementskosten in rekening worden gebracht. Met Chrome kunnen ook formulieren automatisch op al je apparaten worden ingevuld. De Sublicentiehouder zal de pogingen van Google of Adobe om de Adobe-software te updaten in alle producten van de Sublicentiehouder die de Adobe-software bevatten en die met Google-software 'Producten van Sublicentiehouder' zijn meegeleverd, niet omzeilen. Acrobat Reader De gratis, wereldwijde standaard voor het op een betrouwbare manier bekijken, afdrukken en ondertekenen van PDF-documenten, Coffin up the Cash Slot - Find Out Where to Play Online voor het toevoegen van notities. De broncode voor Google Chrome is gratis beschikbaar onder 'open source'-softwarelicentieovereenkomsten op https: Deze gegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld via de tools en services van Adobe voor verificatie en ontwikkeling, zodat ontwikkelaars en eindgebruikers kunnen zien hoe inhoud of apps kunnen worden weergegeven in Producten van de Sublicentiehouder zoals de manier waarop videobeelden op bepaalde telefoons worden weergegeven. U erkent umsatz league of legends stemt ermee in dat Dochterondernemingen en Gelieerde rechtspersonen gerechtigd zijn de Services aan u te leveren. De verificatie wordt verwerkt in overeenstemming met de op dat moment geldende procedure, die wordt beschreven op http:

Veelgestelde vragen Technische specificaties Distributie van Reader Gratis mobiele app. De gratis, wereldwijde standaard voor het op een betrouwbare manier bekijken, afdrukken en ondertekenen van PDF-documenten, en voor het toevoegen van notities.

Met 's werelds beste PDF-oplossing kun je documenten maken, ondertekenen en verzenden op elk apparaat. PDF's exporteren naar Word of Excel.

Beveiliging toevoegen door PDF-bestanden te beschermen met een wachtwoord. Handtekeningen verkrijgen en reacties volgen in real-time. PDF-bestanden bekijken en voorzien van notities.

Het is eenvoudig om notities toe te voegen aan documenten met behulp van een volledige set tools voor opmerkingen.

Neem je PDF-tools overal mee naartoe. Werk overal aan documenten met de Acrobat Reader mobiele app. Acrobat Reader DC zit boordevol met alle tools die je nodig hebt voor het converteren, bewerken en ondertekenen van PDF's.

Je kunt een document, whiteboard of bon vastleggen met de camera van je apparaat en het resultaat opslaan als PDF. Je hebt nu heel eenvoudig toegang tot je bestanden.

PDF's converteren naar Word. Aanvullende PDF-services zijn slechts een muisklik verwijderd. Binnen Reader, kun je lid worden om aanvullende mogelijkheden voor het maken van PDF-bestanden te activeren, en deze bestanden vervolgens te exporteren naar Word of Excel.

Vul PDF-formulieren in, onderteken en verzend ze. Papieren formulieren zijn verleden tijd. In plaats daarvan kun je reacties typen op je PDF-formulier.

Voeg je e-handtekening toe. Deel het formulier elektronisch. En sla het op in Document Cloud zodat je het gemakkelijk kunt vinden en volgen.

In dit document wordt beschreven hoe de overeenkomst tot stand komt en worden enkele voorwaarden van de overeenkomst uiteengezet.

Deze worden hierna aangeduid als de 'Universele voorwaarden'. Voor zover de 'open source'-softwarelicenties expliciet voorrang krijgen op deze Universele voorwaarden, is uw overeenkomst met Google met betrekking tot het gebruik van Google Chrome of specifieke opgenomen componenten van Google Chrome onderworpen aan de 'open source'-softwarelicenties.

Deze worden hierna aangeduid als de 'Aanvullende voorwaarden'. Waar Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een service, kunnen deze worden opgevraagd en gelezen in, of middels het gebruik van, de betreffende Service.

Lees deze voorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de 'Voorwaarden'. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de Services.

A te klikken om de Voorwaarden te accepteren, indien deze optie door Google beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service; of.

B de Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Google wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

In sommige gevallen zullen deze bedrijven namens Google de Services aan u leveren. U erkent en stemt ermee in dat Dochterondernemingen en Gelieerde rechtspersonen gerechtigd zijn de Services aan u te leveren.

U erkent en stemt ermee in dat de vorm en de aard van de door Google geleverde Services van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Google uw persoonlijke gegevens verwerkt en uw privacy beschermt wanneer u de Services gebruikt. Al deze informatie wordt hierna aangeduid als 'Inhoud'.

Het is niet toegestaan de Inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of er afgeleide werken van te maken, tenzij hiervoor in een afzonderlijke overeenkomst uitdrukkelijk toestemming is verleend door Google of door de eigenaren van die Inhoud.

Voor sommige van deze Services kan Google tools bieden om expliciete seksuele inhoud te filteren. Deze tools omvatten de voorkeursinstellingen voor SafeSearch zie https: U kunt deze richtlijnen online lezen op https: Tenzij u schriftelijk met Google anders bent overeengekomen, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten, en dat Google niet verplicht is dit namens u te doen.

Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Google geleverde Services te gebruiken en benutten, op een wijze die voldoet aan de Voorwaarden.

Deze updates zijn bedoeld om de Services te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen bestaan uit oplossingen voor programmafouten, geavanceerde functies, nieuwe softwaremodules en volledige nieuwe versies.

U stemt ermee in deze updates te ontvangen en geeft Google toestemming deze aan u te leveren als onderdeel van uw gebruik van de Services.

A U een bepaling van de Voorwaarden niet nakomt of handelt op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens bent, of niet in staat bent, de bepalingen van de Voorwaarden na te komen.

B Google hiertoe wettelijk verplicht is bijvoorbeeld wanneer het aanbieden van de Services aan u onwettig is of wordt ;.

D Google overgaat tot het stoppen van het aanbieden van de Services aan gebruikers in het land waarin u woont, of waarvandaan u de Service gebruikt;.

E het aanbieden van de Services door Google naar het oordeel van Google niet meer commercieel haalbaar is. Het bepaalde in Artikel Deze advertenties kunnen zijn getarget op de inhoud van de informatie die in de Services is opgeslagen, op zoekopdrachten die zijn uitgevoerd via de Services, of op andere informatie.

Google heeft mogelijk geen controle over websites of bronnen die worden aangeboden door andere bedrijven of personen dan Google. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Google een nieuwe versie van de Universele voorwaarden beschikbaar stellen op https: Eventuele nieuwe Aanvullende voorwaarden worden aan u beschikbaar gesteld in of via de betreffende Services.

Uw gebruik van deze andere services, software of goederen kan onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden tussen u en het betrokken bedrijf of de betrokken persoon.

Als dat het geval is, hebben deze Voorwaarden geen invloed op de rechtsverhouding tussen u en deze andere bedrijven of personen.

De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar. Verder wordt geen andere persoon of ander bedrijf als derde begunstigde van de Voorwaarden aangemerkt.

Behoudens het voorgaande stemt u ermee in dat het Google is toegestaan een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen of een gelijkwaardig soort dringende juridische voorziening in welk rechtsgebied dan ook.

Extensies zijn kleine, door Google of derden ontwikkelde programma's die de functionaliteit van Google Chrome kunnen aanpassen en verbeteren.

Extensies beschikken over meer toegangsrechten voor uw browser of computer dan normale webpagina's. Zo kunnen ze onder andere uw persoonlijke gegevens lezen en wijzigen.

Google Chrome downloadt regelmatig een lijst met dergelijke extensies van de servers van Google. U gaat ermee akkoord dat Google naar eigen inzicht kan besluiten dergelijke schadelijke extensies op afstand uit te schakelen of van gebruikerssystemen te verwijderen.

Uw gebruik van Adobe-software die door Google is geleverd 'Adobe-software' is onderhevig aan de volgende aanvullende voorwaarden de 'Adobe-voorwaarden'.

U, de entiteit die de Adobe-software ontvangt, wordt hierna aangeduid als de 'Sublicentiehouder'. De Sublicentiehouder mag deze Adobe-software niet aanbieden of distribueren voor ander gebruik dan als browserplug-in voor het afspelen van inhoud van een webpagina.

De Sublicentiehouder zal deze Adobe-software bijvoorbeeld niet aanpassen om samenwerking met apps die buiten de browser worden uitgevoerd, mogelijk te maken zoals zelfstandige apps, widgets en de gebruikersinterface van een apparaat.

De Sublicentiehouder mag het downloaden van Adobe-software toestaan via een website, internet, een intranet of vergelijkbare technologie 'Elektronische overdracht' , op voorwaarde dat de Sublicentiehouder ermee instemt dat distributie van de Adobe-software door de Sublicentiehouder, inclusief via cd-rom, dvd-rom of andere opslagmedia en elektronische overdracht, op voorwaarde dat hier expliciet toestemming voor is verleend, moet voldoen aan redelijke beveiligingsmaatregelen om onrechtmatig gebruik te voorkomen.

Met betrekking tot methoden voor Elektronische overdracht die hieronder worden goedgekeurd, gaat de Sublicentiehouder ermee akkoord redelijke gebruiksbeperkingen toe te passen die door Adobe zijn ingesteld.

Deze overeenkomst moet ten minste de volgende minimale voorwaarden bevatten de 'Gebruikersovereenkomst': Deze overeenkomst bevat voorwaarden waarmee Adobe op dezelfde manier wordt beschermd als in de Adobe-voorwaarden.

Ter verduidelijking sluit de voorgaande beperking niet uit dat de Sublicentiehouder de software distribueert, en dat de Sublicentiehouder de Adobe-software samen met de Google-software kosteloos distribueert.

Wat betreft updates, upgrades, of nieuwe versies van de Adobe-software samen 'Upgrades' genoemd die aan Sublicentiehouders worden geleverd, behoudt Adobe zich het recht voor aanvullende voorwaarden te vereisen die uitsluitend van toepassing zijn op de Upgrade en toekomstige versies daarvan, en uitsluitend in zoverre deze beperkingen door Adobe worden opgelegd aan alle licentiehouders van een dergelijke Upgrade.

Wanneer de Sublicentiehouder niet akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden of bepalingen, beschikt de Sublicentiehouder niet over licentierechten met betrekking tot een dergelijke Upgrade.

Kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten. De Sublicentiehouder zal de auteursrechtkennisgevingen, handelsmerken, logo's, gerelateerde kennisgevingen of andere kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten van Adobe en eventuele licentiegevers die op of in de Adobe-software of bijgeleverde materialen worden getoond, op geen enkele manier verwijderen of wijzigen en zal van zijn distributeurs vereisen dat deze dit evenmin doen.

De Sublicentiehouder betaalt voor elke inzending door de Sublicentiehouder door verificatiepakketten aan te schaffen volgens de op dat moment geldende voorwaarden die op http: Als het Product van de Sublicentiehouder de verificatieprocedure niet succesvol doorloopt, mag het niet worden gedistribueerd.

De verificatie wordt verwerkt in overeenstemming met de op dat moment geldende procedure, die wordt beschreven op http: Profielen en Device Central.

De Sublicentiehouder moet als onderdeel van de Verificatieprocedure of van een andere procedure bepaalde profielgegevens opgeven over de Producten van de Sublicentiehouder.

Deze gegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld via de tools en services van Adobe voor verificatie en ontwikkeling, zodat ontwikkelaars en eindgebruikers kunnen zien hoe inhoud of apps kunnen worden weergegeven in Producten van de Sublicentiehouder zoals de manier waarop videobeelden op bepaalde telefoons worden weergegeven.

De Sublicentiehouder erkent dat de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten het exporteren en herexporteren van goederen en technische gegevens uit de Verenigde Staten beperkt.

De Sublicentiehouder gaat ermee akkoord dat hij de Adobe-software niet zal exporteren of herexporteren zonder de betreffende vergunningen van de Verenigde Staten en buitenlandse overheden, indien van toepassing.

We are sorry for the inconvenience. Ask the LEO community. Vielen Dank für Ihre Bewertung! Zudem haben Downloads bei vielen Arten von Dokumenten die früher übliche Verbreitung in Papierform weitgehend verdrängt, zum Beispiel bei technischen DokumentationenIndustriestandards und Normen Beste Spielothek in Höcklingsen finden, Produktkatalogenwissenschaftlichen Studien und umfangreicheren Bedienungsanleitungen. Bitte versuchen Sie es erneut. Comment danke euch allen! Es ist ein Fehler aufgetreten. Laden Sie auf einen Computer, der Beste Spielothek in Tiefenhäusern finden dem Internet verbunden ist, das olympia basketball live stream Chrome-Installationsprogramm herunter. Stimmen beide Zahlung an paypal konto überein, ist die Datenübertragung mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit vollständig erfolgt. Wir haben mit automatischen Verfahren diejenigen Übersetzungen identifiziert, die vertrauenswürdig sind. Zusätzlich zum persönlichen Kontakt stellen wir auf unserer Internetseite jederzeit die neuesten [ Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Abschlussprüfung vorgelegt und steht auf der.

laden herunter -

Auch die übertragenen oder zur Übertragung bereitgestellten Daten selbst werden als Download bezeichnet. Der Download oder das Herunterladen ist das Gegenstück zum Upload bzw. Das redaktionell gepflegte PONS Online-Wörterbuch, die Textübersetzung und jetzt auch eine Datenbank mit mehreren hundert Millionen von authentischen Übersetzungen aus dem Internet, die verdeutlichen, wie ein Ausdruck in der Fremdsprache tatsächlich verwendet wird. Die Authentifizierung dient dazu, dass sich jede Seite der Identität des Verbindungspartners vergewissern kann und es erfolgt eine sichere Datenübertragung. Die heruntergeladene Datei kann jedoch trotzdem fehlerhaft oder mit Malware Schadprogramm und Computerviren infiziert sein, [2] da die MD5-Funktion inzwischen nicht mehr als sicher gilt, da es mit überschaubarem Aufwand möglich ist, unterschiedliche Nachrichten zu erzeugen, die den gleichen MD5-Hashwert aufweisen. Wenn Sie die Vokabeln in den Vokabeltrainer übernehmen möchten, klicken Sie in der Vokabelliste einfach auf "Vokabeln übertragen". Von Duden empfohlene Trennung: Kein gutes Beispiel für die Übersetzung oben. Wir bieten Ihnen technischen Support:.

Herunter laden -

Es ist ein Fehler aufgetreten. Substantiv, feminin - 1. No ne of this r equires [ Sie sollten auf der normalen Downloadseite landen. Der Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr steht auf der Website der [ Einfach nachschlagen und richtig schreiben - mit dem Standardwörterbuch für die weiterführende Schule. Diese hat einerseits ein absolutes Limit bei den physikalischen Grenzen des jeweiligen Übertragungskanals beziehungsweise bei den Spezifikationen der jeweiligen Geräte. Senden Sie munchkin karten selber machen gern einen neuen Eintrag. Es handelt sich dabei um keinen Download im spezifischen Sinn. Ob Grammatik, Rechtschreibung, Wortherkunft oder guter Stil: Wenn neue Fruitinator Slot – hohe Echtgeldgewinne | DrГјckGlГјck hinzugefügt werden, werden sie automatisch einer. Die Software wird an den jeweiligen. Abonnieren Sie unsere Newsletter. Der Download oder das Herunterladen ist das Gegenstück zum Upload bzw. Ask the LEO community. Rechtschreibprüfung Online Wir korrigieren Ihre Texte:. DR shall have no obligation to provide the Service, and shall have no liability to the End User in the event DR is unable, as may be determined in the sole discretion of DR: Navigation Hauptseite Themenportale Zufälliger Artikel. Comment danke euch allen! Wenn Sie Speichern ausgewählt haben, doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um mit der Installation zu beginnen. Das Grundprinzip des Download besteht darin, eine oder mehrere Dateien , die von einem Bereitsteller zum Download angeboten bzw. Your contribution supports us in maintaining and developing our services. Otherwise your message will be regarded as spam.

PDF-bestanden bekijken en voorzien van notities. Het is eenvoudig om notities toe te voegen aan documenten met behulp van een volledige set tools voor opmerkingen.

Neem je PDF-tools overal mee naartoe. Werk overal aan documenten met de Acrobat Reader mobiele app.

Acrobat Reader DC zit boordevol met alle tools die je nodig hebt voor het converteren, bewerken en ondertekenen van PDF's. Je kunt een document, whiteboard of bon vastleggen met de camera van je apparaat en het resultaat opslaan als PDF.

Je hebt nu heel eenvoudig toegang tot je bestanden. PDF's converteren naar Word. Aanvullende PDF-services zijn slechts een muisklik verwijderd.

Binnen Reader, kun je lid worden om aanvullende mogelijkheden voor het maken van PDF-bestanden te activeren, en deze bestanden vervolgens te exporteren naar Word of Excel.

Vul PDF-formulieren in, onderteken en verzend ze. Papieren formulieren zijn verleden tijd. In plaats daarvan kun je reacties typen op je PDF-formulier.

Voeg je e-handtekening toe. Deel het formulier elektronisch. En sla het op in Document Cloud zodat je het gemakkelijk kunt vinden en volgen.

Beheer de implementatie van software en de naleving van standaarden. Gebruik Adobe- en Microsoft-tools voor het beheren en implementeren van updates.

Verkrijg ondersteuning voor een breed scala van standaarden voor documentbeveiliging. Kies aanvullende services om zelfs nog meer met Reader te doen.

Pas je Reader aan je behoeften aan. Door aanvullende services toe te voegen, betaal je alleen voor wat je met je Acrobat Reader wilt doen — meer niet.

Tenzij u schriftelijk met Google anders bent overeengekomen, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten, en dat Google niet verplicht is dit namens u te doen.

Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Google geleverde Services te gebruiken en benutten, op een wijze die voldoet aan de Voorwaarden.

Deze updates zijn bedoeld om de Services te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen bestaan uit oplossingen voor programmafouten, geavanceerde functies, nieuwe softwaremodules en volledige nieuwe versies.

U stemt ermee in deze updates te ontvangen en geeft Google toestemming deze aan u te leveren als onderdeel van uw gebruik van de Services. A U een bepaling van de Voorwaarden niet nakomt of handelt op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens bent, of niet in staat bent, de bepalingen van de Voorwaarden na te komen.

B Google hiertoe wettelijk verplicht is bijvoorbeeld wanneer het aanbieden van de Services aan u onwettig is of wordt ;. D Google overgaat tot het stoppen van het aanbieden van de Services aan gebruikers in het land waarin u woont, of waarvandaan u de Service gebruikt;.

E het aanbieden van de Services door Google naar het oordeel van Google niet meer commercieel haalbaar is.

Het bepaalde in Artikel Deze advertenties kunnen zijn getarget op de inhoud van de informatie die in de Services is opgeslagen, op zoekopdrachten die zijn uitgevoerd via de Services, of op andere informatie.

Google heeft mogelijk geen controle over websites of bronnen die worden aangeboden door andere bedrijven of personen dan Google.

Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Google een nieuwe versie van de Universele voorwaarden beschikbaar stellen op https: Eventuele nieuwe Aanvullende voorwaarden worden aan u beschikbaar gesteld in of via de betreffende Services.

Uw gebruik van deze andere services, software of goederen kan onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden tussen u en het betrokken bedrijf of de betrokken persoon.

Als dat het geval is, hebben deze Voorwaarden geen invloed op de rechtsverhouding tussen u en deze andere bedrijven of personen.

De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar. Verder wordt geen andere persoon of ander bedrijf als derde begunstigde van de Voorwaarden aangemerkt.

Behoudens het voorgaande stemt u ermee in dat het Google is toegestaan een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen of een gelijkwaardig soort dringende juridische voorziening in welk rechtsgebied dan ook.

Extensies zijn kleine, door Google of derden ontwikkelde programma's die de functionaliteit van Google Chrome kunnen aanpassen en verbeteren.

Extensies beschikken over meer toegangsrechten voor uw browser of computer dan normale webpagina's. Zo kunnen ze onder andere uw persoonlijke gegevens lezen en wijzigen.

Google Chrome downloadt regelmatig een lijst met dergelijke extensies van de servers van Google. U gaat ermee akkoord dat Google naar eigen inzicht kan besluiten dergelijke schadelijke extensies op afstand uit te schakelen of van gebruikerssystemen te verwijderen.

Uw gebruik van Adobe-software die door Google is geleverd 'Adobe-software' is onderhevig aan de volgende aanvullende voorwaarden de 'Adobe-voorwaarden'.

U, de entiteit die de Adobe-software ontvangt, wordt hierna aangeduid als de 'Sublicentiehouder'. De Sublicentiehouder mag deze Adobe-software niet aanbieden of distribueren voor ander gebruik dan als browserplug-in voor het afspelen van inhoud van een webpagina.

De Sublicentiehouder zal deze Adobe-software bijvoorbeeld niet aanpassen om samenwerking met apps die buiten de browser worden uitgevoerd, mogelijk te maken zoals zelfstandige apps, widgets en de gebruikersinterface van een apparaat.

De Sublicentiehouder mag het downloaden van Adobe-software toestaan via een website, internet, een intranet of vergelijkbare technologie 'Elektronische overdracht' , op voorwaarde dat de Sublicentiehouder ermee instemt dat distributie van de Adobe-software door de Sublicentiehouder, inclusief via cd-rom, dvd-rom of andere opslagmedia en elektronische overdracht, op voorwaarde dat hier expliciet toestemming voor is verleend, moet voldoen aan redelijke beveiligingsmaatregelen om onrechtmatig gebruik te voorkomen.

Met betrekking tot methoden voor Elektronische overdracht die hieronder worden goedgekeurd, gaat de Sublicentiehouder ermee akkoord redelijke gebruiksbeperkingen toe te passen die door Adobe zijn ingesteld.

Deze overeenkomst moet ten minste de volgende minimale voorwaarden bevatten de 'Gebruikersovereenkomst': Deze overeenkomst bevat voorwaarden waarmee Adobe op dezelfde manier wordt beschermd als in de Adobe-voorwaarden.

Ter verduidelijking sluit de voorgaande beperking niet uit dat de Sublicentiehouder de software distribueert, en dat de Sublicentiehouder de Adobe-software samen met de Google-software kosteloos distribueert.

Wat betreft updates, upgrades, of nieuwe versies van de Adobe-software samen 'Upgrades' genoemd die aan Sublicentiehouders worden geleverd, behoudt Adobe zich het recht voor aanvullende voorwaarden te vereisen die uitsluitend van toepassing zijn op de Upgrade en toekomstige versies daarvan, en uitsluitend in zoverre deze beperkingen door Adobe worden opgelegd aan alle licentiehouders van een dergelijke Upgrade.

Wanneer de Sublicentiehouder niet akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden of bepalingen, beschikt de Sublicentiehouder niet over licentierechten met betrekking tot een dergelijke Upgrade.

Kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten. De Sublicentiehouder zal de auteursrechtkennisgevingen, handelsmerken, logo's, gerelateerde kennisgevingen of andere kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten van Adobe en eventuele licentiegevers die op of in de Adobe-software of bijgeleverde materialen worden getoond, op geen enkele manier verwijderen of wijzigen en zal van zijn distributeurs vereisen dat deze dit evenmin doen.

De Sublicentiehouder betaalt voor elke inzending door de Sublicentiehouder door verificatiepakketten aan te schaffen volgens de op dat moment geldende voorwaarden die op http: Als het Product van de Sublicentiehouder de verificatieprocedure niet succesvol doorloopt, mag het niet worden gedistribueerd.

De verificatie wordt verwerkt in overeenstemming met de op dat moment geldende procedure, die wordt beschreven op http: Profielen en Device Central.

De Sublicentiehouder moet als onderdeel van de Verificatieprocedure of van een andere procedure bepaalde profielgegevens opgeven over de Producten van de Sublicentiehouder.

Deze gegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld via de tools en services van Adobe voor verificatie en ontwikkeling, zodat ontwikkelaars en eindgebruikers kunnen zien hoe inhoud of apps kunnen worden weergegeven in Producten van de Sublicentiehouder zoals de manier waarop videobeelden op bepaalde telefoons worden weergegeven.

De Sublicentiehouder erkent dat de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten het exporteren en herexporteren van goederen en technische gegevens uit de Verenigde Staten beperkt.

De Sublicentiehouder gaat ermee akkoord dat hij de Adobe-software niet zal exporteren of herexporteren zonder de betreffende vergunningen van de Verenigde Staten en buitenlandse overheden, indien van toepassing.

Verder mogen de functies voor het coderen en decoderen voor mp3 in de Adobe-software niet worden gebruikt door andere producten dan Adobe-software.

U mag de Adobe-software gebruiken voor het coderen of decoderen van MP3-gegevens die in een SWF- of FLV-bestand zijn opgenomen en die video-, afbeeldings- of andere gegevens bevatten.

De Sublicentiehouder erkent dat voor het gebruik van de Adobe-software voor apparaten die geen pc's zijn zoals beschreven in de verbodsbepalingen in dit artikel , betaling van royalty's of andere licentiebedragen aan derden vereist kan zijn, omdat deze beschikken over de intellectuele-eigendomsrechten voor de mp3-technologie.

De Sublicentiehouder erkent bovendien dat Adobe of de Sublicentiehouder geen royalty's of andere bedragen hebben betaald wegens intellectuele-eigendomsrechten van derden voor een dergelijk gebruik.

Als de Sublicentiehouder voor een dergelijk gebruik moet beschikken over een functie voor het coderen of decoderen van mp3, is de Sublicentiehouder verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde licentie voor intellectueel eigendom, inclusief toepasselijke patentrechten.

De AAC-codec mag worden gebruikt voor eindproducten op voorwaarde dat de Sublicentiehouder een correcte patentlicentie aanvraagt waarin de benodigde patenten zijn opgenomen zoals deze door VIA Licensing zijn geleverd.

De Sublicentiehouder erkent en stemt ermee in dat Adobe onder deze Overeenkomst geen patentlicentie voor een AAC-codec levert aan de Sublicentiehouder of zijn sublicentiehouders.

De Sublicentiehouder zal de pogingen van Google of Adobe om de Adobe-software te updaten in alle producten van de Sublicentiehouder die de Adobe-software bevatten en die met Google-software 'Producten van Sublicentiehouder' zijn meegeleverd, niet omzeilen.

Kennisgevingen met betrekking tot toeschrijving en eigendomsrechten. De Sublicentiehouder zal de Adobe-software in de algemeen beschikbare specificatie van het Product van de Sublicentiehouder vermelden en toepasselijke Adobe-softwarebranding aanbrengen met nadrukkelijke uitzondering van het Adobe-bedrijfslogo op de verpakkings- of marketingmaterialen van het Product op een manier die overeenkomt met de branding voor andere producten van derden die in het Product van de Sublicentiehouder zijn opgenomen.

Beperking van wettelijke aansprakelijkheid. Niets in deze overeenkomst geldt als beperking op de aansprakelijkheid van Adobe jegens de Sublicentiehouder in geval van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van de nalatigheid van Adobe of wegens een onrechtmatige daad op basis van bedrog fraude.

De rechten van de Sublicentiehouder om de licenties met betrekking tot de Adobe-software te laten gelden, is onderworpen aan de volgende aanvullende beperkingen en verplichtingen.

De Sublicentiehouder draagt zorg voor de naleving van deze beperkingen en verplichtingen door zijn klanten, op dezelfde manier als deze zijn opgelegd aan de Sublicentiehouder met betrekking tot de Adobe-software.

De Sublicentiehouder zal geen i Functies voor contentbeveiliging omzeilen van de Adobe-software of van gerelateerde Adobe-software die wordt gebruikt voor versleuteling of ontsleuteling van digitale content voor geautoriseerd gebruik door gebruikers van de Adobe-software, of ii producten ontwikkelen of distribueren die zijn ontwikkeld om de Functies voor contentbeveiliging te omzeilen van de Adobe-software of van gerelateerde Adobe-software die wordt gebruikt voor versleuteling of ontsleuteling van digitale content voor geautoriseerd gebruik door gebruikers van de Adobe-software.

De Sublicentiehouder zal zich met betrekking tot de Sleutels houden aan de Procedure voor het verwerken van de broncode van Adobe op verzoek door Adobe te leveren.

De Sublicentiehouder stemt ermee in dat een schending van deze Overeenkomst mogelijk inbreuk maakt op de Functies voor de beveiliging van inhoud van de Adobe-software en dat een dergelijke schending unieke en verstrekkende schade kan toebrengen aan de belangen van Adobe en eigenaren van digitale inhoud die afhankelijk zijn van dergelijke Functies voor de beveiliging van inhoud, en dat een geldbedrag als schadevergoeding wellicht niet toereikend is voor het volledig compenseren van dergelijke schade.

Daarom stemt de Sublicentiehouder er eveneens mee in dat Adobe een gerechtelijk dwangbevel kan eisen om schade door een dergelijke schending te voorkomen of te beperken, naast het eisen van een geldbedrag als schadevergoeding.

Beoogde begunstigde externe partijen. Adobe Systems Incorporated en Adobe Software Ireland Limited zijn de beoogde begunstigde externe partijen van de overeenkomst tussen Google en de Sublicentiehouder met betrekking tot de Adobe-software, inclusief maar niet beperkt tot de Adobe-voorwaarden.

Herunter Laden Video

Jedes Video, auch ohne "Download Button", herunterladen

0 thoughts on “Herunter laden

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *